Zarząd Geodezji i Kartografii ul. Kromera we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (80 m²) i PVC (110 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Możliwość komentowania jest wyłączona.