Zespół Pałacowo-Parkowy Zamek TOPACZ w Ślęzie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (870 m²) i dywa­no­wych (570 m²)
Rok reali­za­cji: 2011, 2015, 2016, 2017
Na zdję­ciach: wykła­dzina PVC Arm­strong SCALA 100

Możliwość komentowania jest wyłączona.