Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (282 m²)
Rok reali­za­cji: 2010, 2011

Możliwość komentowania jest wyłączona.