Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (443 m²)
Rok reali­za­cji: 2007, 2009

Możliwość komentowania jest wyłączona.