Instytucje państwowe

Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (427 m²) i PVC (4.363 m²)
Rok reali­za­cji: 2009
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Gra­nit i wykła­dzi­na dywa­no­wa Bal­san Cen­tau­re 2000

Specyfikacje w PDF: Tarkett GranitBALSAN Centaure 2000

Urząd Miejski ul. Zapolska we Wrocławiu

Mon­taż wykła­dzin PVC (955 m²)
Rok reali­za­cji: 2007

Urząd Gminy w Sośniach

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (114 m²) i PVC (481 m²)
Rok reali­za­cji: 2009

Urząd Gminy w Dobroszycach

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (109 m²)
Rok reali­za­cji: 2006

Urząd Skarbowy i Sąd w Górze

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywanowych
Rok reali­za­cji: 2003

Budynek Ratusza w Dzierżoniowie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC i dywa­no­wych (485 m²)
Rok reali­za­cji: 2004

Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (726 m²)
Rok reali­za­cji: 2007
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Gam­rat Rekord 42

Specyfikacje w PDF: Gamrat Rekord 42

Archiwum Sądu Rejonowego i Okręgowego we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (566 m²)
Rok reali­za­cji: 2008, 2009, 2011

Sąd Rejonowy ul. Kościuszki w Legnicy

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (235 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Jednostka Wojskowa ul. Racławicka w Lesznie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (376 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Jednostka Wojskowa ul. Czajkowskiego we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (110 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Oddział ZUS ul. Wojska Polskiego w Trzebnicy

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (460 m²)
Rok reali­za­cji: 2015

Oddział ZUS ul. Pretficza we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (233 m²) i PVC (65 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Oddział ZUS w Prudniku

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (59 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Zarząd Geodezji i Kartografii ul. Kromera we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (80 m²) i PVC (110 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Oleśnicy i Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (215 m²)
Rok reali­za­cji: 2008

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Sikorskiego w Ostrzeszowie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (99 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Zarząd Dróg i Komunikacji ul. Krakowska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (150 m²)
Rok reali­za­cji: 2005

Straż Pożarna ul. Kosmonautów we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (1.600 m²)
Rok reali­za­cji: 2012
Na zdję­ciach: wykła­dzina PVC Tar­kett Eclip­se Pre­mium, Opti­ma, Tapi­flex Excel­len­ce 65

Policja ul. Paubina we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (410 m²)
Rok reali­za­cji: 2004

Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Strzegomska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (250 m²)
Rok reali­za­cji: 2012

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywanowych
Rok reali­za­cji: 2009

Krajowe Biuro Wyborcze we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywanowych
Rok reali­za­cji: 2009

Możliwość komentowania jest wyłączona.