Handel i usługi

SKY TOWER ul. Powstańców Śl. we Wrocławiu Budynek B2, B3.1, B3.2

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych i PVC (24.555 m²)
Rok reali­za­cji: 2012 - 2014
Na zdję­ciach: wykła­dzina dywa­nowa BALSAN Pilo­te i Les Gre­ens Confort

Arkady Wrocławskie ul. Powstańców Śl. we Wrocławiu Budynek A i B

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych i PVC, przy­go­to­wa­nie pod­ło­ża pod wykła­dzi­ny, zabez­pie­cze­nie poło­żo­nych wykła­dzin (11.700 m²)
Rok reali­za­cji: 2007
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Tapi­som 900 Design, Robust i Nordp­fe­il Crono

SILVER TOWER CENTER Pl. Konstytucji 3-ego Maja we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (6.190 m²) i PVC (482 m²)
Rok reali­za­cji: 2014, 2015, 2016
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa BALSAN Pilote

Specyfikacje w PDF: BALSAN Pilote / Eco Pilote

Budynek Biurowy Pl. Strzelecki we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (3.000 m²)
Rok reali­za­cji: 2013, 2014

Biurowiec Wratislavia Center ul. Św. Mikołaja we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (2.500 m²)
Rok reali­za­cji: 2015

Centrum Biurowo-Usługowe ul. Murarska w Legnicy

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (700 m²) i PVC (115 m²)
Rok reali­za­cji: 2012

Budynek Biurowy ul. Ozimska w Opolu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (616 m²) i dywa­no­wych (140 m²)
Rok reali­za­cji: 2016

Biurowiec Budopol ul. Racławicka we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (450 m²) i PVC (300 m²)
Rok reali­za­cji: 2006 - 2010
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Mega­lit i Granit

Specyfikacje w PDF: Tarkett MegalitTarkett Granit

Budynek biurowy CCC w Polkowicach

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (700 m²)
Rok reali­za­cji: 2015

Biurowiec Pod Złotym Dębem Pl. Wolności we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (521 m²) i PVC (30 m²)
Rok reali­za­cji: 2009, 2010

POLTEGOR ul. Powstańców Śl. we Wrocławiu

Mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych w sie­dzi­bie Żagiel S.A. (400 m²)
Rok reali­za­cji: 2005

Biurowiec ul. Mazowiecka we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (132 m²) i PVC (180 m²)
Rok reali­za­cji: 2009

Biura ul. Św. Mikołaja we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (126 m²)
Rok reali­za­cji: 2017
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa BALSAN Bolero

Specyfikacje w PDF: BALSAN Bolero

Euro Bank S.A. - 195 oddziałów w całym kraju

Pra­ce remon­to­wo-budow­la­ne, dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych, dosta­wa wycie­ra­czek systemowych
Rok reali­za­cji: 2003 – 2011
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Mil­li­ken Formwork

PZU S.A. we Wrocławiu, Legnicy, Kamiennej Górze, Kłodzku, Zgorzelcu, Trzebnicy

Pra­ce remon­to­wo-budow­la­ne, dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych i PVC (2.874 m²)
Rok reali­za­cji: 2005 - 2011

Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu, Nysie, Ostrzeszowie, Opolu, Bolesławcu

Pra­ce remon­to­wo-budow­la­ne, dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (1.600 m²)
Rok reali­za­cji: 2007, 2008, 2010, 2011

ALIOR Bank S.A. - 5 oddziałów w południowej Polsce

Mon­taż wykła­dzi­ny dywa­no­wej w płyt­kach (1.360 m²)
Rok reali­za­cji: 2008
Na zdję­ciach: mon­taż wykła­dzi­ny dywa­no­wej w płytkach

Oddział Nordea Bank – 12 oddziałów w całym kraju

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzi­ny dywa­no­wej w płytkach
Rok reali­za­cji: 2006, 2007

GE Money Bank S.A. – 6 oddziałów w całym kraju

Mon­taż wykła­dzi­ny dywa­no­wej w płytkach
Rok reali­za­cji: 2006, 2007
Na zdję­ciach: mon­taż wykła­dzi­ny dywa­no­wej w płytkach

POLISA-ŻYCIE S.A. Oddział Regionalny ul. Inżynierska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (110 m²)
Rok reali­za­cji: 2012
Na zdję­ciach: wykła­dzina BALSAN Pilo­te i wycie­racz­ka systemowa

Specyfikacje w PDF: BALSAN Pilote / Eco Pilote

Oddział Fortis Bank w Poznaniu

Mon­taż wykła­dzi­ny dywa­no­wej w płytkach
Rok reali­za­cji: 2007

Narodowy Bank Polski we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC
Rok reali­za­cji: 2003

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. oddziały w całym kraju

Pra­ce remon­to­wo-budow­la­ne, dosta­wa oraz mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych, dosta­wa mebli
Rok reali­za­cji: 2003, 2004, 2005

Galeria Wnętrz DOMAR we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (4.060 m²)
Rok reali­za­cji: 2017

Salon samochodowy OPEL ul. Krzywoustego we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (260 m²)
Rok reali­za­cji: 2011

Salon sprzedaży DIALOG w Arkadach Wrocławskich

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (134 m²) i PVC (113 m²)
Rok reali­za­cji: 2009
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Bur­ma­tex Late­ral i wykła­dzi­na PVC Expo­na Wood

Specyfikacje w PDF: Expona Wood Stone Material

Salon sprzedaży Harley-Davidson ul. Partynicka we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (220 m²)
Rok reali­za­cji: 2014

Salon sprzedaży ARCDEKO Pl. Strzelecki we Wrocławiu

Mon­taż wykła­dzin PVC (121 m²) i dywa­no­wych (66 m²)
Rok reali­za­cji: 2014
Na zdję­ciach: wykła­dzina PVC Desi­gn­flo­oring Art Select

Sklepy BGN w Gdyni, Wrocławiu i Poznaniu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (28 m²) i PVC (216 m²)
Rok reali­za­cji: 2009

Sklep LIDL ul. Długosza we Wrocławiu

Mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (207 m²) i PVC (22 m²)
Rok reali­za­cji: 2012

Sklep DECATHLON ul. Legnicka we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (192 m²)
Rok reali­za­cji: 2014

Stoiska handlowe w CH Aleja Bielany w Bielanach Wrocławskich

Mon­taż wykła­dzin PVC (743 m²)
Rok reali­za­cji: 2015
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Expo­na Sim­play Wood

Stoisko handlowe w CH DOMAR we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (172 m²)
Rok reali­za­cji: 2010
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Bal­san Sydney

Specyfikacje w PDF: BALSAN Sydney

Flugger Farby Oddział Lubin

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (163 m²)
Rok reali­za­cji: 2009

Lokal handlowy ul. Podwale we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (160 m²)
Rok reali­za­cji: 2007

Travel Planet Oddział we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzi­ny PVC w panelu
Rok reali­za­cji: 2007
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na w pane­lach Poly­flor Kudos Wood

Specyfikacje w PDF: Kudos Wood Stone Design

Budynek Wielofunkcyjny ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (180 m²) i PVC (834 m²)
Rok reali­za­cji: 2008, 2009
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Optima

Specyfikacje w PDF: Tarkett Optima

Budynek Magazynowo-Biurowy ul. Grabiszyńska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (466 m²)
Rok reali­za­cji: 2009

SUNGARD ul. Kwiatkowskiego we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (1.771 m²) i PVC (80 m²)
Rok reali­za­cji: 2014, 2015, 2016
Na zdję­ciach: wykła­dzina dywa­no­wa Edel Helsinki

Specyfikacje w PDF: Edel Helsinki

HTP Lokale Pl. Bema we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (380 m²)
Rok reali­za­cji: 2007

VERTEX ul. Opolska w Siechnicach

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (186 m²) i wykła­dzin dywa­no­wych (173 m²)
Rok reali­za­cji: 2007

WOMAK Plac Powstańców Śląskich we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (277 m²) i PVC (39 m²)
Rok reali­za­cji: 2011
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Bal­san Linea

OTREK ul. Ślężna we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (160 m²)
Rok reali­za­cji: 2009

EWE Armatura ul. Kobierzycka we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (92 m²) i dywa­no­wych (40 m²)
Rok reali­za­cji: 2008

Kancelaria Prawna ul. Kampinoska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (120 m²)
Rok reali­za­cji: 2008
Na zdję­ciach: mon­taż wykła­dzi­ny dywa­no­wej na schodach

GM System Sp. z o.o. ul. Długosza we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (120 m²)
Rok reali­za­cji: 2005

INTERM ul. M. Reja we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (86 m²)
Rok reali­za­cji: 2011

Sieciowe Systemy Informatyczne w Oławie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych ( 50 m²)
Rok reali­za­cji: 2011

IBERO ul. Św. Mikołaja we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (46 m²)
Rok reali­za­cji: 2011

INTER-SYSTEM ul. Dmowskiego we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC w panelu
Rok reali­za­cji: 2006
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett ID Premier

SAVI-SYSTEM Spółka z o.o. ul. Wolności w Psarach

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywanowych
Rok reali­za­cji: 2006

Fortum Wrocław S.A. ul. Walońska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywanowych
Rok reali­za­cji: 2006

TARMAC Polska Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzi­ny dywa­no­wej w płytkach
Rok reali­za­cji: 2005
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Tec­som 4700 Elegance

Specyfikacje w PDF: Tecsom 4700 Elegance

Kancelaria Notarialna Bronsztejn Masternak Rynek we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywanowych
Rok reali­za­cji: 2005

Klub PRUDERIA we Wrocławiu i Poznaniu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (385 m²) i PVC (277 m²)
Rok reali­za­cji: 2010
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Bal­san Design Con­cept i wykła­dzi­na PVC Tar­kett Design 260

Specyfikacje w PDF: BALSAN Design Concept

Klub PROWOKACJA Wzgórze Partyzantów we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (190 m²)
Rok reali­za­cji: 2007

Klub Fun ul. Szewska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (150 m²)
Rok reali­za­cji: 2005

Klub ANTIDOTUM ul. Kiełbaśnicza we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzi­ny dywa­no­wej na schodach
Rok reali­za­cji: 2007
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Bal­san Scenario

Specyfikacje w PDF: BALSAN Scenario

Zespół Pałacowo-Parkowy Zamek TOPACZ w Ślęzie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (870 m²) i dywa­no­wych (570 m²)
Rok reali­za­cji: 2011, 2015, 2016, 2017
Na zdję­ciach: wykła­dzina PVC Arm­strong SCALA 100

HOTEL GEM ul. Mianowskiego we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (1.742 m²)
Rok reali­za­cji: 2014-2015

HOTEL ul. Przemysłowa w Oleśnicy

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (250 m²)
Rok reali­za­cji: 2010
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Bal­san Design Con­cept i Bal­san Cen­tau­re 2000

HOTEL ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (166 m²)
Rok reali­za­cji: 2011

Kamienica ul. Kościuszki we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (293 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Pałac w Brzeziu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (218 m²)
Rok reali­za­cji: 2011

LOOPYS WORLD Rodzinne Centrum Zabaw w Bielanach Wrocławskich

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (644 m²)
Rok reali­za­cji: 2011
Na zdję­ciach: wykła­dzina Len­tex Flexar

Specyfikacje w PDF: Lentex Flexar

KINDERPLANETA Plac Zabaw Galeria Handlowa Sky Tower we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych i PVC (490 m²)
Rok reali­za­cji: 2012
Na zdję­ciach: wykła­dzina dywa­nowa BURMATEX 4200 CORDIALE oraz wykła­dzina PVC Tar­kett Eclip­se Pre­mium i Optima

Specyfikacje w PDF: Tarkett Eclipse PremiumTarkett Optima

JUMPHALL ul. Szybowcowa we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (458 m²) i dywa­no­wych (35 m²)
Rok reali­za­cji: 2016
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Acczent Evo­lu­tion, Acczent Excel­len­ce 70 Topaz, Omni­sports i wykła­dzi­na dywa­no­wa BALSAN Season

FITNESS ACADEMY w CH KORONA we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin pod­ło­go­wych oraz okła­dzin ścien­nych (1.410 m²)
Rok reali­za­cji: 2011
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Granit

Specyfikacje w PDF: Tarkett Granit

Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (660 m²) i dywa­no­wych (106 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

JUPITERSPORT ul. Żegiestowska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (225 m²)
Rok reali­za­cji: 2011

Hala Stulecia ul. Wystawowa we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (630 m²)
Rok reali­za­cji: 2011

AFRYKARIUM ul. Wróblewskiego we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (105 m²)
Rok reali­za­cji: 2014

Międzynarodowe Labolatorium ul. Gajowicka we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (85 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Możliwość komentowania jest wyłączona.