Służba zdrowia

Akademicki Szpital Kliniczny ul. Borowska we Wrocławiu Budynki A, AP, B, FB, FA, J, J1, K, H, L

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin pod­ło­go­wych (44.800 m²) i okła­dzin ścien­nych (9.300 m²)
Rok reali­za­cji: 2003 - 2010
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Mega­lit, Emi­nent, Gra­nit i okła­dzi­na ścien­na Aqu­arel­le Wall

Specyfikacje w PDF: Tarkett MegalitTarkett EminentTarkett Granit

Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Dolnośląskiej Farmacji ul. Borowska we Wrocławiu Budynki A i B

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (6.000 m²) i dywa­no­wych (670 m²)
Rok reali­za­cji: 2011
Na zdję­ciach: wykła­dzina PVC Tar­kett Gra­nit i wykła­dzi­na dywa­no­wa HEKTOR

Specyfikacje w PDF: Tarkett Granit

Dolnośląskie Centrum Onkologii pl. Hirszfelda we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (4.265 m²)
Rok reali­za­cji: 2004, 2005, 2006, 2016-2017
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Gra­nit, Eclip­se Pre­mium, Acczent Excel­len­ce 80, Toro SC, Gra­nit SD, Gra­nit Mul­ti­sa­fe, Pri­mo Safe T i okła­dzi­na ścien­na Aqu­arel­le Wall

Wielospecjalistyczny Szpital ul. Lubańska w Zgorzelcu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (2.473 m²)
Rok reali­za­cji: 2014-2015

Klinika Przylądek Nadziei ul. Borowska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (2.218 m²)
Rok reali­za­cji: 2015

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Kamieńskiego we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (1.960 m²)
Rok reali­za­cji: 2004, 2006, 2014, 2015
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC ALTRO Supre­ma II

Wojskowy Szpital Kliniczny ul. Weigla we Wrocławiu

Pra­ce remon­to­wo-budow­la­ne, dosta­wa i mon­taż wykła­dzin pod­ło­go­wych (1.250 m²) i okła­dzin ścien­nych (150 m²)
Rok reali­za­cji: 2005, 2006, 2007
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Optima

Specyfikacje w PDF: Tarkett Optima

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin lino­leum (1.350 m²)
Rok reali­za­cji: 2011
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na lino­leum Arm­strong Mar­mo­ret­te PUR

Ośrodek Radioterapii ul. Chałubińskiego w Koszalinie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (1.262 m²)
Rok reali­za­cji: 2011

Prywatny szpital ginekologiczno-położniczy ul. Borowska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (595 m²)
Rok reali­za­cji: 2015
Na zdję­ciach: wykła­dzina PVC Tar­kett Eclip­se Pre­mium, Emi­nent i Toro SC

Prudnickie Centrum Medyczne ul. Szpitalna w Prudniku

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (362 m²)
Rok reali­za­cji: 2009
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Len­tex Flexar

Specyfikacje w PDF: Lentex Flexar

Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza ul. Warszawska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (350 m²)
Rok reali­za­cji: 2009, 2010

Szpital Powiatowy w Krotoszynie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (310 m²)
Rok reali­za­cji: 2011

Przychodnia ENEL-MED ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (780 m²), mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (330 m²)
Rok reali­za­cji: 2007
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Opti­ma i wykła­dzi­na dywa­no­wa FLOTEX

Specyfikacje w PDF: Tarkett Optima

CITODENT Oława Pl. Zamkowy 5

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (290 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Przychodnia CAMEA ul. Kościuszki we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (133 m²)
Rok reali­za­cji: 2008

Przychodnia PROMEDIS ul. Ostrowskiego we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (107 m²)
Rok reali­za­cji: 2009

UROMEDICAL ul. Grabiszyńska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (85 m²)
Rok reali­za­cji: 2008

Przychodnia ul. Nowodworska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (70 m²)
Rok reali­za­cji: 2009
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Granit

Specyfikacje w PDF: Tarkett Granit

Prywatny gabinet lekarski ul. Kunickiego we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (91 m²)
Rok reali­za­cji: 2008

Gabinet stomatologiczny ul. Skrajna we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (80 m²)
Rok reali­za­cji: 2009

Gabinet stomatologiczny PARIDENT ul. Piłsudzkiego we Wrocław

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (50 m²)
Rok reali­za­cji: 2011

Gabinet stomatologiczny ul. Skrzydlata we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (40 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (96 m²) i PVC (262 m²)
Rok reali­za­cji: 2009

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Św. Katarzynie

Mon­taż wykła­dzi­ny PVC
Rok reali­za­cji: 2006

Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Baczyńskiego w Oławie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC
Rok reali­za­cji: 2006

Apteka Pl. Zamkowy w Oławie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (123 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Apteka ul. Kamińskiego we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (120 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Apteka ul. Strachocińska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (115 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

EUROAPTEKI oddział w Zielonej Górze i Opolu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (33 m²)
Rok reali­za­cji: 2008

Weterynaria ul. Kuropatwia we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (205 m²)
Rok reali­za­cji: 2007
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Optima

Specyfikacje w PDF: Tarkett Optima

Możliwość komentowania jest wyłączona.