Internat Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (731 m²)
Rok reali­za­cji: 2010, 2011
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Granit

Możliwość komentowania jest wyłączona.