POLISA-ŻYCIE S.A. Oddział Regionalny ul. Inżynierska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (110 m²)
Rok reali­za­cji: 2012
Na zdję­ciach: wykła­dzina BALSAN Pilo­te i wycie­racz­ka systemowa

Możliwość komentowania jest wyłączona.