Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Waryńskiego w Bielawie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (284 m²)
Rok reali­za­cji: 2008
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Gam­rat Rekord 42

Możliwość komentowania jest wyłączona.