Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (534 m²)
Rok reali­za­cji: 2008, 2009, 2011, 2012
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Len­tex Sport i Gam­rat Rekord 42

Możliwość komentowania jest wyłączona.