Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (96 m²) i PVC (262 m²)
Rok reali­za­cji: 2009

Możliwość komentowania jest wyłączona.