Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Św. Katarzynie

Mon­taż wykła­dzi­ny PVC
Rok reali­za­cji: 2006

Możliwość komentowania jest wyłączona.