OTREK ul. Ślężna we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (160 m²)
Rok reali­za­cji: 2009

Możliwość komentowania jest wyłączona.