Prywatny szpital ginekologiczno-położniczy ul. Borowska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (595 m²)
Rok reali­za­cji: 2015
Na zdję­ciach: wykła­dzina PVC Tar­kett Eclip­se Pre­mium, Emi­nent i Toro SC

Możliwość komentowania jest wyłączona.