SKY TOWER ul. Powstańców Śl. we Wrocławiu Budynek B2, B3.1, B3.2

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych i PVC (24.555 m²)
Rok reali­za­cji: 2012 - 2014
Na zdję­ciach: wykła­dzina dywa­nowa BALSAN Pilo­te i Les Gre­ens Confort

Możliwość komentowania jest wyłączona.