Straż Pożarna ul. Kosmonautów we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (1.600 m²)
Rok reali­za­cji: 2012
Na zdję­ciach: wykła­dzina PVC Tar­kett Eclip­se Pre­mium, Opti­ma, Tapi­flex Excel­len­ce 65

Możliwość komentowania jest wyłączona.