Dolnośląskie Centrum Onkologii pl. Hirszfelda we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (4.265 m²)
Rok reali­za­cji: 2004, 2005, 2006, 2016-2017
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Gra­nit, Eclip­se Pre­mium, Acczent Excel­len­ce 80, Toro SC, Gra­nit SD, Gra­nit Mul­ti­sa­fe, Pri­mo Safe T i okła­dzi­na ścien­na Aqu­arel­le Wall

Możliwość komentowania jest wyłączona.