PZU S.A. we Wrocławiu, Legnicy, Kamiennej Górze, Kłodzku, Zgorzelcu, Trzebnicy

Pra­ce remon­to­wo-budow­la­ne, dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych i PVC (2.874 m²)
Rok reali­za­cji: 2005 - 2011

Możliwość komentowania jest wyłączona.